کاهش ۱۴ درصدی توقف واگن‌های CIS در ایران و صرفه جویی ارزی در راه‌آهن