ناوگان2020-04-07T13:06:45+04:30

ناوگان شرکت پرتو فرابار خلیج فارس

واگن مخزندار تانکری است که به صورت واگن ساخته شده و شباهت زیادی به کانتینرهای مخزن دار دارد. این واگن برای حمل انواع مایعات و مواد نفتی که تحت فشار نباشند طراحی و ساخته شده است. به منظور تسریع در تخلیه مواد، مخزن مجهز به سیستم لوله های حرارتی با بخار آب گرم میباشد. تجهیزات مورد استفاده در مخزن، شامل شیرآلات (valves)، فیتینگ ها (fittings)، گسکت ها (gaskets) و غیره به گونه‌ای در نظر گرفته شده که برای حمل گازوئیل و مازوت مناسب باشد و تمامی الزامات مندرج در آیین نامه مربوط به حمل مواد خطرناک از طریق ریل و فیش های مربوطه در استاندارد اتحاد بین المللی راه اهن ها را برآورده سازد. شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس دارای تعداد 134 عدد واگن مخزدار مدل آزوف اکراین با ظرفیت اسمی 63.5 تن می‌باشد .

واگن های لبه کوتاه نوعی از انواع واگن های باری است که از آن جهت حمل و نقل آهن آلات و مصالح ساختماني و همچنین ماشين­آلات و كالاهاي سنگين استفاده می کنند. واگنهاي لبه کوتاه نیز همانند واگن های مسقف در دو نوع،دو محوره و چهار محوره ساخته مي شوند. ارتفاع لبه واگن هاي لبه کوتاه ۴۰۰ الی ۶۰۰ میلی متر است. لبه های جانبی و سر کلکی لولایی بوده تا در صورت لزوم لبه های جانبی به طور عمود به خط آهن باز و واگن همانند یک واگن مسطح مورد استفاده قرار گیرد. شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس تعداد 437 عدد واگن لبه کوتاه تحت مالکیت دارد که انواع مدل آن به شرح جدول ذیل خواهد بود:

نوع واگن تعداد واگن کشور سازنده ظرفیت بارگیری(تن) طول بارگیری(متر) عرض بارگیری(متر)
لبه کوتاه ۲۴۳هزاری ۱۵۶ اوکراین ۶۴ ۱۸٫۵ ۲٫۶۷
لبه کوتاه ۲۴۷هزاری ۸۳ رومانی ۵۲٫۵ ۱۸٫۶۶ ۲٫۶۴
لبه کوتاه ۲۵۲هزاری ۱۹۸ اوکراین ۶۸ ۱۳٫۳۰ ۲/۷۷

باکت ها ظرف های مخصوص حمل مواد مختلف از قبیل گوگرد، سنگ آهن و … هستند. باکت ها در واگن های لبه کوتاه بارگیری می‌شوند تا علاوه بر سرعت بخشیدن به زمان بارگیری و تخلیه بار، امکان ایجاد بارگیری ترکیبی را به ناوگان بدهد تا در مکان هایی که دسترسی ریلی وجود ندارد بتوان با استفاده از حمل ترکیبی باکت ها را از محل بارگیری به واگن ها رساند.یکی از مزایای بزرگ این باکت ها ایجاد فرصت بارگیری همزمان از چند محل برای واگن ها را فراهم می‌کند تا با استفاده از کامیون از چند محل مختلف در واگن ها بارگیری کرد. ظرفیت اسمی باکت های تحت تملک این شرکت 30 تن است.