آدرس : تهران – خیابان گاندی شمالی – خیابان شهید برادران شریفی – ساختمان خشایار – پلاک ۱۰ – واحد ۱۵ 

تلفن : ۸۸۶۶۰۹۱۳ – ۸۸۸۸۹۰۲۶ – ۸۸۷۸۴۴۱۰

فکس : ۸۸۸۷۹۱۷۸